Spravodaj s inšpiráciami pre dom, byt, interiér aj záhradu

Registrácia pre zasielanie e-mailového spravodajcu

Nechajte sa pravidelne každých 14 dní pohodlne informovať o aktuálne pridaných článkoch a zaujímavostiach na našich stránkach

Vaše osobné údaje (email) spracujeme len za účelom zasielania zaujímavostí zo sveta stavebníctva v súlade so zákonom. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať. 

Čím Vás obohatíme?

 • Pravidelne pre vás vyberáme z najzaujímavejších tém
 • Ponúkame vám články všeobecného charakteru i články odborné
 • Prinášame vám aktuálne trendy i svetové zaujímavosti
 • Dávame vám inšpirácie, rady a tipy
 • V archíve nájdete viac ako 1000 zaujímavých článkov
 • O aktuálnych podujatiach či akciách firiem sa dozviete medzi prvými

800 000 + návštevníkov ročne

30 000 + FACEBOOK fanúšikov

 

Aké zaujímavé články obsahuje Spravodaj? 

 • Moderné trendy v architektúre a šikovné rady o bývaní, bytovom dizajne a výbere bytových doplnkov
 • Praktické fotonávody a postupy prác pre svojpomocné skrášlenie vášho bývania, okolia domu či  záhrady
 • Aktuálne informácie o moderných stavebných materiáloch a technológiách pre každého, kto práve  stavia či rekonštruuje

 

Letná terasa Päť rád pre stavbu letnej terasy 

Letná terasa je miestom, kde sa stretáva rodina a priatelia. Miestom, kde sa dá kochať západom slnka a zároveň si užívať teplých lúčov v skorej jari a neskorej jesene. Terasy patria v súčasnej dobe k bežnému vybaveniu okolia domov a záhrad. Príjemné miesto, kde v horúcich letných dňoch môžeme odpočívať je vlastne takou izbou navyše. Riešenie podlahy letnej terasy a tiež spôsob jej ukotvenia sa líši podľa polohy a charakteru terénu. Ovplyvňuje ju aj typ domu, ku ktorému prilieha a usporiadanie záhrady, do ktorej patrí. Poradíme vám, ako docieliť, aby práve vaša terasa spĺňala všetko, čo od nej očakávate. 

 

 

Kontjnerové domy a ich vybavenieŠtýlové kontajnerové domy a ich vybavenie 

S takzvanou modulárnou výstavbou sa v ostatných rokoch stretávame čoraz častejšie. Viac však v spojení so zahraničím, ako so Slovenskom. Medzi najpopulárnejšie modulárne domy totiž patria kontajnerové a tie sa zatiaľ u nás veľmi „nenosia“. Možno je to aj v našej povahe, ktorá nás vedie k bývaniu pod heslom môj dom – môj hrad, aj v neochote zbaliť sa z jedného miesta a ísť napríklad kvôli práci na opačný koniec republiky aj s rodinou. A v neposlednom rade je to obava z názvu kontajnerový dom, ktorý v mnohých evokuje bývanie v kontajneri na odpadky. Trikrát omyl. Dnes vám ukážeme, že kontajnerové domy napriek svojim rozmerom dokážu vykúzliť ozajstný domov. Za predpokladu, že sa nebojíte bývať v kontajneri, v akom sa bežne preváža po svete tovar.

 
Zdroj: remontbp.com, happymodern.ru

Ochrana osobných údajov

Prehlásenie o spracovaní osobných údajov na základe nariadenia Európského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane osobných údajov (GDPR).
V súlade so zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov je našou zákonnou povinnosťou vás informovať ako spracovávame vaše osobné údaje a o vašich právach.   
 
 1. Prevádzkovateľ osobných údajov
 2. Rozsah spracovania osobných údajov
 3. Aké osobné údaje spracovávame
 4. Spôsob spracovania osobných údajov
 5. Doba spracovania osobných údajov
 6. Pre aké účely osobné údaje spracovávame
 7. Vaše práva v zmysle ochrany osobných údajov
 8. Zodpovednosť

 

1. Prevádzkovateľ osobných údajov

Spoločnosť WEBY GROUP s.r.o. je prevádzkovateľom osobných údajov na portáloch miest siete Virtualne.sk (zoznam všetkých miest), portálu www.stavebnik.sk, portálu www.dobrarada.sk a www.couvarit.sk a stránky www.virtualne.sk. Určujeme ako budú vaše osobné údaje spracovávané a za akým účelom. 

Kontaktné informácie: 

WEBY GROUP s.r.o.
Nižovec 2A, 960 01 Zvolen
IČO: 36046884
DIČ: 2020069535
 

2. Rozsah spracovania osobných údajov

Osobné údaje sú spracované v rozsahu v akom ste nám ich poskytli a to jednak v súvislosti s plnením záväzkov poskytovaných služieb (bezplatných, ako aj na základe zmluvného vzťahu v prípade platených služieb) alebo ktoré sme zhromaždili inak a spracovávame ich v súlade s platnými právnymi predpismi
 

Neplnoletí

Osoba mladšia ako 16 rokov  nesmie zasielať spoločnosti WEBY GROUP s.r.o.  žiadne informácie. V prípade, že ste mladší, budete na používanie týchto stránok a služieb, realizáciu nákupov alebo akýchkoľvek iných právnych úkonov potrebovať súhlas rodiča alebo právneho zástupcu. 

 

3. Aké osobné údaje spracovávame

Spracovávame iba váš email a informácie o novinkách na našich stránkach a v mobilnej aplikácii vám budeme zasielať výhradne iba na základe vášho súhlasu, ktorý nám môžete dať pri registrácii. Tento súhlas je dobrovoľný  a môžete ho kedykoľvek odvolať  písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu. 

 

S Vašimi osobnými údajmi, budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou slovenskou a európskou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov používame automatizované  prostriedky. Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch uložených v Európskej únii. Údaje nie sú zverejňované, nie sú prenášané ani spracovávané mimo krajín EÚ a nie sú sprístupnené ani poskytované tretím stranám.

Všetky údaje, ktoré zadáte po registrácii alebo prihlásení sú prenášané zakódovane certifikátmi SSL (Secure Socket Layer). Jedná sa o uznávanú a veľmi rozšírenú techniku. Spracovanie dát prebieha výhradne prostredníctvom výpočtovej techniky, čo nám umožňuje zaistiť potrebnú bezpečnosť, znížiť riziká neoprávnenej manipulácie, alebo zabrániť ich zničeniu, či strate. Osobné dáta sú chránené v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technologického rozvoja, a miere rizika zneužitia.

Prístup k osobným údajom je vyhradený iba niekoľkým oprávneným a poučeným zamestnancom. Zaväzujeme sa, rovnako ako naši pracovníci, že budeme udržiavať technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, straty, poškodeniu alebo zničeniu osobných údajov a to v celom reťazci, od vloženia vášho e-mailu až po vymazanie po vypršaní súhlasu, alebo obdobia skladovania údajov nutných pre splnenie záväzkov vyplývajúcich z poskytovaných služieb. Uisťujeme vás, že naši pracovníci, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť vašich osobných údajov.

 

5. Doba spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame počas poskytovania služby do doby kým neodvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. 

 

6. Pre aké účely osobné údaje spracovávame

Pre marketingové účely (na základe vášho súhlasu)

Pre marketingové účely evidujeme minimálne údaje (email) a to na základe vášho súhlasu. V prípade, že prejavíte záujem o naše novinky, poskytujeme Vám možnosť vyjadriť dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov. Na základe neho  spracováme osobné údaje (email) do jeho odvolania. Tento súhlas je dobrovoľný  a môžete ho kedykoľvek odvolať  písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu. Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám a nebudú odovzdávané ani spracovávané v krajinách mimo EÚ. 

 

7. Vaše práva v zmysle ochrany osobných údajov

V súlade so spracovaním a ochranou osobných údajov máte tieto práva:

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k vašim osobným údajom
 • práva na opravu,
 • právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov
 • máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 • právo na prenosnosť údajov
 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu
 •  

Svoje práva si môžete uplatniť písomne na adrese sídla prevádzkovateľa, prostredníctvom elektronickej adresy info@stavebnik.sk alebo osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a váš podpis; pričom dostanete jednu kópiu zápisnice.

Upozorňujeme vás, že vaše právo na zmazanie údajov môže byť obmedzené zákonnou povinnosťou uchovávania údajov, ktorú musíme rešpektovať. Okrem toho si podľa zákona môžu súdy, orgány činné v trestnom riadení alebo iné zákonom určené úrady potrebné informácie vyžiadať.

Máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov. 

Každý internetový užívateľ by si mal byť vedomý toho, že informácie, ktoré zverejní, môžu vidieť a ukladať ostatní užívatelia. Dbajte preto na ochranu svojho súkromia. 

 

8. Zodpovednosť

Naša spoločnosť je zodpovedná za dodržiavanie týchto zásad spracovania a ochrany osobných údajov a je pripravená tento súlad preukázať kompetentným subjektom.